ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ για το καλοκαίρι 2013

Από Προς Ταχύπλοα

Συμβατικά

Σκιάθο Σκόπελο 16,50 € 8,00 & 9,50 €
Γλώσσα 10,00 € 5,00 & 6,00  €
Βόλο Σκόπελο 48,00 €  22,00 & 27,50 €
Γλώσσα  40,00  € 20,00 & 24,50 €
Άγιο Κωνσταντίνο Σκόπελο 49,50 €  38,00  €
Γλώσσα  43,00  €  
Κύμη Σκόπελο    24,00  €
Παιδιά έως 5 ετών δωρεάν
Παιδιά από 5 έως10 ετών 50%
Τουριστικό Λεωφορείο
Αθήνα (Πλατεία Κάνιγγος)   →   Άγιος Κωνσταντίνος 14,50  €

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Οι επιβάτες πρέπει να είναι έτοιμοι προς επιβίβαση το αργότερο 30 λεπτά πριν την αναχώρηση.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Οι κρατήσεις και η αγορά εισιτηρίων γίνεται από τα Κεντρικά Πρακτορεία των Εταιρειών, από τα Πρακτορεία Λιμένων Δρομολογίου, τους συμβεβλημένους Πράκτορες και on line με την πιστωτική σας κάρτα. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, ιδιαίτερα κατά την υψηλή περίοδο, οι κρατήσεις πρέπει να γίνονται έγκαιρα.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  • Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου δεν επιστρέφεται η αξία του και δεν αντικαθίσταται.

  • Τιμαλφή - Χρήματα - Αντικείμενα μεγάλης αξίας μπορούν να παραδοθούν στο λογιστήριο του πλοίου για φύλαξη. Εφόσον ο επιβάτης διατηρήσει τη φύλαξη των αποσκευών του η πλοιοκτήτρια εταιρία δεν ευθύνεται για φθορά ή απώλειά τους.

  • Οι επιβάτες που επιθυμούν να μεταφέρουν κατοικίδια ζώα, οφείλουν να τα δηλώσουν κατά την έκδοση του εισιτηρίου και να αποδεχθούν τα προβλεπόμενα από τις Λιμενικές Αρχές μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και τους κανονισμούς της εταιρίας. Αναλαμβάνουν δε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τη φύλαξη  και ασφάλεια των μεταφερομένων ζώων και έναντι επιβαινόντων.

  • Τα ανοιχτής ημερομηνίας εισιτήρια ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοση τους, με την υποχρέωση καταβολής της όποιας διαφοράς ναύλου και οι κάτοχοί τους πρέπει να τα θεωρήσουν από τα πρακτορεία για την εξασφάλιση θέσεως.

  • Το εισιτήριο είναι ονομαστικό, δεν μεταβιβάζεται και ισχύει μόνο για τη θέση και το ταξίδι για το οποίο εκδόθηκε. Οι επιβάτες υποχρεούνται στη διατήρηση του εισιτηρίου καθ' όλη την διάρκεια του ταξιδιού.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Σε περίπτωση που ο επιβάτης δεν χρησιμοποιήσει το εισιτήριό του, μπορεί να αντικαταστήσει ή να ζητήσει την επιστροφή του ναύλου ΜΟΝΟΝ αν έχει ενημερώσει για την ακύρωση της κράτησης,  το αργότερο 4 εργάσιμες ώρες πριν την αναχώρηση, έστω και τηλεφωνικά. Οι επιβάτες δικαιούνται επιστροφής του 50% του ναύλου αν ακυρώσουν το εισιτήριό τους πριν από τον απόπλου. Επιστροφές ναύλων γίνονται μόνο με την έγκριση της εταιρίας.