Καλωσήλθατε στο Skopelos Net, την τοπική ιστοσελίδα της Σκοπέλου.
Πολιτικός Γάμος μεταξύ Ελλήνων
Ν. Σκόπελος, Βόρειες Σποράδες Μαγνησίας

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ

Για να ολοκληρωθεί και να είναι έγκυρος ένας πολιτικός γάμος μεταξύ Ελλήνων στο Δήμο Σκοπέλου, είναι απαραίτητα τα παρακάτω τέσσερα (4) στάδια:


Α. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι μελλόνυμφοι, καταθέτουν στο Δήμο μόνιμης κατοικίας τους τα παρακάτω ατομικά δικαιολογητικά, για την έκδοση της άδειας γάμου από το Δήμαρχο, η οποία είναι ατομική:

 1. Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου (χορηγείται από την υπηρεσία του Δήμου).

 2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.

 3. Παράβολο Δημοσίου 15 €.

 4. Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή φορολογική δήλωση ή μισθωτήριο οικίας κλπ.)

 5. Πρωτότυπο απόσπασμα Ληξιαρχικής πράξης γέννησης, που χορηγείται από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.

 6. Πιστοποιητικό γέννησης από το οποίο να προκύπτει ότι ο (η) αναφερόμενος (-η), είναι άγαμος (-η), ή διαζευγμένος (-η).

 7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν.1599/86, η οποία συμπληρώνεται και υπογράφεται στο γραφείο πολιτικών γάμων του Δήμου.

 8. Το φύλλο μιας (1) τοπικής εφημερίδας, στο οποίο είναι δημοσιευμένη ανακοίνωση για την τέλεση πολιτικού γάμου. Αγγελία γάμου δεν απαιτείται σε δήμους με λιγότερους από 5.000 κατοίκους.

 9. Εφόσον πρόκειται για διαζευγμένο ή διαζευγμένη, υποβάλλεται ληξιαρχική πράξη γάμου, στην οποία πρέπει να έχει εγγραφεί η λύση του γάμου, από το Ληξιαρχείο του τόπου που έγινε ο προηγούμενος γάμος.

 10. Εφόσον πρόκειται για χηρεία, υποβάλλεται ληξιαρχική πράξη θανάτου του ή της πρώην συζύγου.

 11. Εφόσον πρόκειται για ανήλικο κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, υποβάλλεται Δικαστική Απόφαση για την συγκατάθεση των γονέων.

Για την κατάθεση των εγγράφων και την παραλαβή της άδειας πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος με την ταυτότητά του. Η άδεια πολιτικού γάμου εκδίδεται σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες, από τον Δήμο του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.


Β. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Για την τέλεση πολιτικού γάμου μεταξύ Ελλήνων, κάθε ενδιαφερόμενος (μελλόνυμφος) πρέπει να προσκομίσει στο Δήμο Σκοπέλου τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Ατομική άδεια πολιτικού γάμου, που εκδίδεται από το Δήμο της τελευταίας κατοικίας του.

 2. Φωτοτυπία ταυτότητας.

 3. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Δημοτολόγια.

 4. Πρωτότυπο απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης που χορηγείται από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης του ενδιαφερομένου. Αν δεν έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη γέννησης για κάποιον από τους δύο μελλόνυμφους, ή έχουν καταστραφεί τα αρχεία, προσκομίζεται πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής στο Δημοτολόγιο του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία αυτός ανήκει.

 5. Εφόσον πρόκειται για διαζευγμένο ή διαζευγμένη, υποβάλλεται ληξιαρχική πράξη γάμου, στην οποία πρέπει να έχει εγγραφεί η λύση του γάμου, από το Ληξιαρχείο του τόπου που έγινε ο προηγούμενος γάμος.

 6. Εφόσον πρόκειται για χηρεία, υποβάλλεται ληξιαρχική πράξη θανάτου του ή της πρώην συζύγου.

 7. Εφόσον πρόκειται για ανήλικο κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, υποβάλλεται δικαστική απόφαση για την συγκατάθεση των γονέων.

 8. Αίτηση Τέλεσης Γάμου (χορηγείται από την υπηρεσία). Εφόσον προσκομιστούν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και αφού ελεγχθούν από το αρμόδιο Γραφείο του Δήμου, οι μελλόνυμφοι καταθέτουν στο Δήμο Σκοπέλου κοινή αίτηση και ζητούν την τέλεση του πολιτικού γάμου και οριστικοποιείται η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος τέλεσης του γάμου.


Γ. ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Κατά τη διάρκεια τέλεσης του γάμου, κάθε μελλόνυμφος πρέπει να συνοδεύεται από ένα μάρτυρα τον οποίο επιλέγει ο ίδιος. Κάθε μάρτυρας πρέπει να είναι ενήλικο άτομο (άνω των 18 ετών) ανεξάρτητα από βαθμό συγγένειας ή σχέσης με τον μελλόνυμφο. Οι μάρτυρες πρέπει απαραίτητα να κρατούν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και να διαθέτουν νόμιμη διαμονή.


Δ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Σύμφωνα με το Νόμο περί ισότητας των δύο φύλων, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν το επώνυμο των παιδιών που θα γεννηθούν από τον γάμο αυτό στον Δήμαρχο κατά την υπογραφή της «Δήλωσης Γάμου» που συντάσσεται μετά την τελετή. Αυτό μπορεί να είναι του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούν να δηλώσουν πάνω από δύο επώνυμα. Ο γάμος δηλώνεται στο Ληξιαρχείο Σκοπέλου, σε προθεσμία 40 ημερών από την τέλεση. Αν ο γάμος δηλωθεί εκπρόθεσμα, επιβάλλεται πρόστιμο στους υπόχρεους.


Διευκρινιστικά στοιχεία

– Για τους Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια, το Κάιρο ή την Κωνσταντινούπολη, ισχύει και το Πιστοποιητικό Βάπτισης του Πατριαρχείου αντί Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης.

– Οι Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη ή στην Αίγυπτο και δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα, παντρεύονται ως αλλοδαποί.

 

 

 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Home Page | Πολιτικός Γάμος μεταξύ Ελλήνων | Πολιτικός Γάμος μεταξύ Αλλοδαπών | Πολιτικός Γάμος μεταξύ Αλλοδαπών, μονίμων κατοίκων Ελλάδας

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ξενοδοχεία & Ξενώνες | Διαμερίσματα & Στούντιο | Μονοκατοικίες & Εξοχικά σπίτια | Κατάλογος Καταλυμάτων | Εστιατόρια | Παραλίες της Σκοπέλου | Διακοπές στο Στάφυλο | MAMMA MIA! - η ταινία | Πολιτικοί Γάμοι | Πως θα ταξιδέψετε | Πληροφορίες | Γεωγραφία | Οικολογία | Παραδοσιακές τοπικές συνταγές | Λαογραφία | Τοπική ενδυμασία Σκοπέλου | Τέχνες και Πολιτισμός | Ιστορική Αναδρομή | Εκκλησίες και Μονές | Φωτογραφίες | Άρθρα | Βιβλία | Επίλογος

Copyright 1999 - 2012  ©  : www.skopelos.net