Καλωσήλθατε στο Skopelos Net, την τοπική ιστοσελίδα της Σκοπέλου.
Πολιτικός Γάμος μεταξύ Αλλοδαπών
Ν. Σκόπελος, Βόρειες Σποράδες Μαγνησίας

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ, ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δικαίωμα σύναψης πολιτικού γάμου, έχουν όλοι οι αλλοδαποί, μη μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, που βρίσκονται στο Ελληνικό έδαφος (στην προκειμένη περίπτωση στο Δήμο Σκοπέλου) έστω και προσωρινά, οι οποίοι έχουν τουριστική VISA της οποίας ο χρόνος ισχύος δεν έχει λήξει.


Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ, ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

 1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία του Δήμου).

 2. Βεβαιώσεις ή Πιστοποιητικά περί μη κωλύματος γάμου των μελλονύμφων, μεταφρασμένα από το Ελληνικό Προξενείο του τόπου διαμονής τους ή Πιστοποιητικό Ελευθερίας για τους Κυπρίους.

 3. Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, οι οποίες χορηγούνται από τα Ληξιαρχεία του τόπου γέννησης των μελλονύμφων, μεταφρασμένες από το Ελληνικό Προξενείο του τόπου διαμονής τους.

 4. Εφόσον πρόκειται για διαζευγμένο ή διαζευγμένη, υποβάλλεται λύση γάμου από το ληξιαρχείο που έχει δηλωθεί ο γάμος, μεταφρασμένη από το Ελληνικό Προξενείο του τόπου διαμονής του / της.

 5. Εφόσον πρόκειται για χηρεία, υποβάλλεται ληξιαρχική πράξη θανάτου του ή της πρώην συζύγου, μεταφρασμένη από το Ελληνικό Προξενείο του τόπου διαμονής του / της.

 6. Εφόσον πρόκειται για ανήλικο κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, υποβάλλεται δικαστική απόφαση για την συγκατάθεση των γονέων.

 7. Φωτοτυπίες Διαβατηρίων μελλονύμφων.

 8. Τουριστική VISA από κάθε μελλόνυμφο, της οποίας ο χρόνος ισχύος δεν έχει λήξει.


Διευκρινιστικά στοιχεία σε ότι αφορά τα έγγραφα
 • Τα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί στην αλλοδαπή από δημόσια αρχή, θα πρέπει να προσκομίζονται και στην αρχική τους πρωτότυπη έκδοση (ξενόγλωσση). Τα έγγραφα αυτά δεν επιστρέφονται μετά την τέλεση του γάμου.

 • Οι μεταφράσεις των δημόσιων ξενόγλωσσων εγγράφων πρέπει να γίνονται από επίσημη Αρχή (Ελληνικό Προξενείο ή Μεταφραστική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών).

 • Για όσα κράτη έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Χάγης (1961), τα δημόσια έγγραφά τους πρέπει να φέρουν την ειδική επικύρωση της Χάγης, δηλαδή την επίθεση της επισημειώσεως ΑPOSTILLE (ειδική σφραγίδα που τοποθετείται από την αρμόδια υπηρεσία).

 • Για όσα κράτη δεν έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Χάγης (1961), τα δημόσια έγγραφά τους πρέπει να φέρουν επικύρωση από την Ελληνική Πρεσβεία της χώρας τους. Εάν δεν υπάρχει η παραπάνω επικύρωση, θα σφραγίζονται από την Πρεσβεία τους στην Ελλάδα, θα επικυρώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών (Αρίωνος 10, Ψυρρή) και στη συνέχεια θα γίνεται η μετάφραση τους.

 • Για τους Σύριους, εκτός από τα παραπάνω, χρειάζεται και ειδική έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών και την εδώ Πρεσβεία της Συρίας.


Διευκρινιστικά στοιχεία σε ότι αφορά την τέλεση του γάμου
 • Τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την τέλεση του γάμου, εφόσον τα ανωτέρω δικαιολογητικά ελεγχθούν από το αρμόδιο Γραφείο του Δήμου Σκοπέλου, οριστικοποιείται η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος τέλεσης του γάμου.

 • Για κάθε ζευγάρι που θα τελέσει γάμο, απαραίτητη είναι η παρουσία δύο (2) μαρτύρων με φωτοαντίγραφα των ταυτοτήτων ή των διαβατηρίων τους. Οι μάρτυρες θα δηλωθούν στο αρμόδιο Γραφείο του Δήμου Σκοπέλου μέχρι και μια (1) ημέρα πριν την τέλεση του γάμου. Ως μάρτυρες δύναται να παραστούν οποιοιδήποτε ενήλικες, άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, ανεξαρτήτου συγγένειας ή άλλης σχέσης με τους μελλονύμφους.


Β. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Σύμφωνα με το Νόμο περί ισότητας των δύο φύλων, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν το επώνυμο των παιδιών που θα γεννηθούν από τον γάμο αυτό στον Δήμαρχο κατά την υπογραφή της «Δήλωσης Γάμου» που συντάσσεται μετά την τελετή. Αυτό μπορεί να είναι του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούν να δηλώσουν πάνω από δύο επώνυμα. Ο γάμος δηλώνεται στο Ληξιαρχείο Σκοπέλου, σε προθεσμία 40 ημερών από την τέλεση. Αν ο γάμος δηλωθεί εκπρόθεσμα, επιβάλλεται πρόστιμο στους υπόχρεους.

 

 

 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Home Page | Πολιτικός Γάμος μεταξύ Ελλήνων | Πολιτικός Γάμος μεταξύ Αλλοδαπών | Πολιτικός Γάμος μεταξύ Αλλοδαπών, μονίμων κατοίκων Ελλάδας

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ξενοδοχεία & Ξενώνες | Διαμερίσματα & Στούντιο | Μονοκατοικίες & Εξοχικά σπίτια | Κατάλογος Καταλυμάτων | Εστιατόρια | Παραλίες της Σκοπέλου | Διακοπές στο Στάφυλο | MAMMA MIA! - η ταινία | Πολιτικοί Γάμοι | Πως θα ταξιδέψετε | Πληροφορίες | Γεωγραφία | Οικολογία | Παραδοσιακές τοπικές συνταγές | Λαογραφία | Τοπική ενδυμασία Σκοπέλου | Τέχνες και Πολιτισμός | Ιστορική Αναδρομή | Εκκλησίες και Μονές | Φωτογραφίες | Άρθρα | Βιβλία | Επίλογος

Copyright 1999 - 2013  ©  : www.skopelos.net